Lloji i paisjes: TANGO

Numri i llojeve të kafeve: 44 lloje të ndryshme
mund të përzgjidhen .

Paisja e pranimit të parave: Aparati pranon monedha dhe
kthen kusur .

Lokacioni i rekomanduar: Kompani apo institucione mbi
50 të punësuar .

Çmimi për produkt: Ndryshon nga produkti .

Pastrimi: Në baza javore / apo edhe sipas nevojës .

Dimensionet: Lartësia 1,83M. Gjerësia X 89 CM, Thellësia 79.3 CM

Mënyra e përdorimit

1.Vendosen paratë

2.Përzgjedhet niveli i sheqerit
në meny

3.Përzgjedhet produkti

4.Prisni deri sa të përfundon
produkti


Monedhat që pranon paisja:
0.05€ 0.10€ 0.20€ 0.50€1.00€ 2.00€

Lloji i paisjes: TANGO

Numri i llojeve të kafeve: 44 lloje të ndryshme mund të përzgjidhen.

Paisja e pranimit të parave: Aparati pranon monedha dhe kthen kusur.

Lokacioni i rekomanduar: Kompani apo institucione mbi 50 të punësuar.

Çmimi për produkt: Të ndryshme

Pastrimi: Në baza javore / apo edhe sipas nevojës

Dimensionet: Lartësia 1,83M. Gjerësia X 89 CM, Thellësia 79,3 CM .

Mënyra e përdorimit :
1.Vendosen paratë
2.Përzgjedhet niveli i sheqerit
në meny
3.Përzgjedhet produkti
4.Prisni deri sa të përfundon
produkti

Monedhat që pranon paisja:
0.05€ 0.10€ 0.20€ 0.50€1.00€ 2.00€