Lloji i paisjes: SOLISTA

Numri i llojeve të kafeve: 8 lloje të ndryshme të kafeve
mund të përzgjidhen.

Paisja e pranimit të parave: Aparati pranon monedha dhe
kthen kusur

Kapaciteti ditor kafe esspresso: 1kg kafe espresso =
120 kafe espresso në ditë +150 kafe nga llojet tjera

Lokacioni i rekomanduar: Kompani apo institucione deri
në 20 të punësuar

Çmimi për produkt: 0,50€

Pastrimi: Në baza javore / apo edhe sipas nevojës

Dimensionet: Lartësia 1.60M. Gjerësia X 41 CM, Thellësia
56.4 CM

Monedhat që pranon paisja:
0.05€ 0.10€ 0.20€ 0.50€1.00€ 2.00€

Mënyra e përdorimit :
1.Vendosen paratë
2.Përzgjedhet niveli i sheqerit
në meny
3.Përzgjedhet produkti
4.Prisni deri sa të përfundon
produkti

Lloji i paisjes: SOLISTA

Numri i llojeve të kafeve: 8 lloje të ndryshme të kafeve mund të përzgjidhen.

Paisja e pranimit të parave: Aparati pranon monedha dhe kthen kusur.

Kapaciteti ditor kafe esspresso: 1kg kafe espresso =
120 kafe espresso në ditë +150 kafe nga llojet tjera.

Lokacioni i rekomanduar: Kompani apo institucione deri në 80 të punësuar.

Çmimi për produkt: 0,50€

Pastrimi: Në baza javore / apo edhe sipas nevojës

Dimensionet: Lartësia 2,30M. Gjerësia X 100 CM, Thellësia 100 CM .

Monedhat që pranon paisja:
0.05€ 0.10€ 0.20€ 0.50€1.00€ 2.00€

Mënyra e përdorimit :
1.Vendosen paratë
2.Përzgjedhet niveli i sheqerit
në meny
3.Përzgjedhet produkti
4.Prisni deri sa të përfundon
produkti