PËRBËRËSIT E CILËSISË SË LARTË

Ne zgjedhim përbërësit e cilësisë së lartë me kujdes të veçantë,

dhe ju sigurojmë një përzgjedhje të larmishme të kafesë së shkëlqyeshme dhe pijeve të tjera.

null

KOKËRRA KAFEJE

null

PA GLUTEN

null

PA YNDYRNA

KËNAQËSIA E PËRDORUESIT

Kënaqësia juaj na udhëzon në rrugën tonë përpara. Ne gjithmonë jemi duke kërkuar mënyra të
reja dhe nuk pranojmë kompromise për cilësinë.

null

24/7 MBËSHTETJE
0800 18000

null

DËGJIMI I PËRDORUESVE

null

METODAT MODERNE TË PAGESËS

null

PREZENCA LOKALE

HIGJIENA DHE SIGURIA

Shqetësimi për sigurinë e produkteve tona
dhe higjenën e makinave vending është baza e punës sonë.

null

KUJDESI PËR
MIRËMBAJTJE DHE
HIGJIENË

null

KONTROLLI PERIODIK
I CILËSISË

null

SIGURIMI I
PËRGJEGJËSISË SË
PËRGJITHSHME

SHQETËSIMI PËR MJEDISIN

Ne besojmë se edhe me ndryshime të vogla mund të ndikojmë në mjedisin
në të cilin jetojmë sot dhe në mënyrën se si do të jetojnë fëmijët tanë.
Kur planifikojmë produkte të reja ose aktivitete të reja, ne zgjedhim zgjidhje më miqësore me mjedisin.

null

KOLEKSION I VEÇANTË I MBETURINAVE

null

RRUGËT E SHKURTËRA TË TRANSPORTIT

null

MAKINAT E KURSIMIT TË ENERGJISË

ÇERTIFIKIMET

Cilësia, siguria dhe kujdesi për mjedisin janë udhëzimet kryesore në punën tonë,
dhe tre certifikatat janë prova e angazhimit tonë për përsosmëri.

null

MJEDISI (ISO 9001)

null

SIGURIA E USHQIMIT (HACCP)

null

MJEDISI (ISO 14001)