Lloji i paisjes: CONCERTO OUTDOOR

Numri i llojeve të kafeve: 20 lloje të ndryshme të
kafeve mund të përzgjidhen .

Paisja e pranimit të parave: Aparati pranon monedha
dhe kthen kusur .

Kapaciteti ditor kafe esspresso: 3kg kafe espresso =
360 kafe espresso në ditë +350 kafe nga llojet tjera .

Lokacioni i rekomanduar: Kompani apo institucione mbi
80 të punësuar .

Çmimi për produkt: 0,50€

Pastrimi: Në baza javore / apo edhe sipas nevojës .

Dimensionet: Lartësia 2,30M. Gjerësia X 100 CM, Thellësia 100 CM

Sheqer / Sugar –
Espresso Premium
Espresso e gjatë/ long premium
Machiato premium
Machiato & Chocolate
Cappuccino
Cappuccino & Chocolate
Cafe americano
Chocolate
Chocolate me qumësht / with milk

Sheqer / Sugar +
Instant cafe strong & rich
Instant machiato
Instant machiato & chocolate
Cappucino instant
Qumësht i nxehtë / hot milk
Prince instant classic 3in1
Prince vanilla
Prince vanilla machiato
Prince vanilla cappuccino

PRODUKTET NË MENY

Mënyra e përdorimit

1.Vendosen paratë

2.Përzgjedhet niveli i sheqerit
në meny

3.Përzgjedhet produkti

4.Prisni deri sa të përfundon
produkti

Monedhat që pranon paisja:
0.05€ 0.10€ 0.20€ 0.50€1.00€ 2.00€

Lloji i paisjes: CONCERTO OUTDOOR

Numri i llojeve të kafeve: 20 lloje të ndryshme të kafeve mund të përzgjidhen.

Paisja e pranimit të parave: Aparati pranon monedha dhe kthen kusur.

Kapaciteti ditor kafe esspresso: 3kg kafe espresso =
360 kafe espresso në ditë +350 kafe nga llojet tjera.

Lokacioni i rekomanduar: Kompani apo institucione mbi 80 të punësuar.

Çmimi për produkt: 0,50€

Pastrimi: Në baza javore / apo edhe sipas nevojës

Dimensionet: Lartësia 2,30M. Gjerësia X 100 CM, Thellësia 100 CM .

PRODUKTET NË MENY:
Sheqer / Sugar –
Espresso Premium
Espresso e gjatë/ long premium
Machiato premium
Machiato & Chocolate
Cappuccino
Cappuccino & Chocolate
Cafe americano
Chocolate
Chocolate me qumësht / with milk
Sheqer / Sugar +
Instant cafe strong & rich
Instant machiato
Instant machiato & chocolate
Cappucino instant
Qumësht i nxehtë / hot milk
Prince instant classic 3in1
Prince vanilla
Prince vanilla machiato
Prince vanilla cappuccino

Mënyra e përdorimit :
1.Vendosen paratë
2.Përzgjedhet niveli i sheqerit
në meny
3.Përzgjedhet produkti
4.Prisni deri sa të përfundon
produkti

Monedhat që pranon paisja:
0.05€ 0.10€ 0.20€ 0.50€1.00€ 2.00€