Lloji i paisjes: BRIO UP

Numri i llojeve të kafeve: 20 lloje të ndryshme të kafeve
mund të përzgjidhen .

Paisja e pranimit të parave: Aparati pranon monedha dhe
kthen kusur .

Kapaciteti ditor kafe esspresso: 4kg kafe espresso = 480
kafe espresso në ditë +350 kafe nga llojet tjera .

Lokacioni i rekomanduar: Kompani apo institucione deri në
50 të punësuar .

Çmimi për produkt: 0,50€

Pastrimi: Në baza javore / apo edhe sipas nevojës
Dimensionet: Lartësia 2,56M. Gjerësia X 58 CM, Thellësia 93.5 CMSheqer / Sugar –
Espresso Premium
Espresso e gjatë / long premium
Machiato premium
Machiato & Chocolate
Vanila me qumësht
Prince vanilla

Mënyra e përdorimit

1.Vendosen paratë

2.Përzgjedhet niveli i sheqerit
në meny

3.Përzgjedhet produkti

4.Prisni deri sa të përfundon
produkti


Monedhat që pranon paisja:
0.05€ 0.10€ 0.20€ 0.50€1.00€ 2.00€


Sheqer / Sugar +
Cappuccino
Chocolate me qumësht
Chocolate Prince Quick
Qumësht i nxehtë
Prince instant classic 3in1
Cafe americano

PRODUKTET NË MENY

Lloji i paisjes: BRIO UP

Numri i llojeve të kafeve: 20 lloje të ndryshme të kafeve mund të përzgjidhen.

Paisja e pranimit të parave: Aparati pranon monedha dhe kthen kusur.

Kapaciteti ditor kafe esspresso: 1kg kafe espresso =
120 kafe espresso në ditë +150 kafe nga llojet tjera.

Lokacioni i rekomanduar: Kompani apo institucione deri në 50 të punësuar.

Çmimi për produkt: 0,50€

Pastrimi: Në baza javore / apo edhe sipas nevojës

Dimensionet: Lartësia 2,56M. Gjerësia X 58 CM, Thellësia 93.5 CM .

PRODUKTET NË MENY:
Sheqer / Sugar –
Espresso Premium
Espresso e gjatë / long premium
Machiato premium
Machiato & Chocolate
Vanila me qumësht
Prince vanilla
Sheqer / Sugar +
Cappuccino
Chocolate me qumësht
Chocolate Prince Quick
Qumësht i nxehtë
Prince instant classic 3in1
Cafe americano

Mënyra e përdorimit :
1.Vendosen paratë
2.Përzgjedhet niveli i sheqerit
në meny
3.Përzgjedhet produkti
4.Prisni deri sa të përfundon
produkti

Monedhat që pranon paisja:
0.05€ 0.10€ 0.20€ 0.50€1.00€ 2.00€