LLOJI I PAISJES: BRIO UP + MINISNAKKY

NUMRI I LLOJEVE TË KAFEVE: 8 lloje të ndryshme të kafeve
mund të përzgjidhen .

PAISJA E PRANIMIT TË PARAVE: Aparati pranon monedha dhe
kthen kusur .

KAPACITETI DITOR KAFE ESSPRESSO: 1kg kafe espresso = 120
kafe espresso në ditë +150 kafe nga llojet tjera

LOKACIONI I REKOMANDUAR: Kompani apo institucione deri në
50 të punësuar

ÇMIMI PËR PRODUKT: 0,50€

PASTRIMI: Në baza javore / apo edhe sipas nevojës

DIMENSIONET: Lartësia 2,56M. Gjerësia X 58 CM, Thellësia 93.5 CMSHEQER / SUGAR –
ESPRESSO PREMIUM
ESPRESSO E GJATË / LONG PREMIUM
MACHIATO PREMIUM
MACHIATO & CHOCOLATE
VANILA ME QUMËSHT
PRINCE VANILLA

Mënyra e përdorimit

1.Vendosen paratë

2.Përzgjedhet niveli i sheqerit
në meny

3.Përzgjedhet produkti

4.Prisni deri sa të përfundon
produkti

SHEQER / SUGAR +
CAPPUCCINO
CHOCOLATE ME QUMËSHT
CHOCOLATE PRINCE QUICK
QUMËSHT I NXEHTË
PRINCE INSTANT CLASSIC 3IN1 CAFE AMERICANO

PRODUKTET NË MENY

MONEDHAT QË PRANON PAISJA:
0.05€ 0.10€ 0.20€ 0.50€1.00€ 2.00€

Lloji i paisjes: BRIO UP + MINISNAKKY

Numri i llojeve të kafeve: 20 lloje të ndryshme të kafeve mund të përzgjidhen.

Paisja e pranimit të parave: Aparati pranon monedha dhe kthen kusur.

Kapaciteti ditor kafe esspresso: 1kg kafe espresso =
120 kafe espresso në ditë +150 kafe nga llojet tjera.

Lokacioni i rekomanduar: Kompani apo institucione deri në 50 të punësuar.

Çmimi për produkt: 0,50€

Pastrimi: Në baza javore / apo edhe sipas nevojës

Dimensionet: Lartësia 2,56M. Gjerësia X 58 CM, Thellësia 93.5 CM .

PRODUKTET NË MENY:
SHEQER / SUGAR –
ESPRESSO PREMIUM
ESPRESSO E GJATË / LONG PREMIUM
MACHIATO PREMIUM
MACHIATO & CHOCOLATE
VANILA ME QUMËSHT
PRINCE VANILLA
SHEQER / SUGAR +
CAPPUCCINO
CHOCOLATE ME QUMËSHT
CHOCOLATE PRINCE QUICK
QUMËSHT I NXEHTË
PRINCE INSTANT CLASSIC 3IN1 CAFE AMERICANO

Mënyra e përdorimit :
1.Vendosen paratë
2.Përzgjedhet niveli i sheqerit
në meny
3.Përzgjedhet produkti
4.Prisni deri sa të përfundon
produkti

Monedhat që pranon paisja:
0.05€ 0.10€ 0.20€ 0.50€1.00€ 2.00€